moksz
Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség
Vissza 2017. május 1.

Meghívó – MOKSZ 2017-es éves közgyűlése

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség Közgyűlésére,
Időpont: 2017. május 26., péntek 14 óra,
Helyszín: Danubius Hotel Aréna (1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3. épületében.)

A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50%-a + egy fő jelen van.
Amennyiben a Közgyűlés a meghirdetett kezdő időponttól számított 30 percen belül nem válik határozatképessé, a Közgyűlés eredeti időpontjához képest legalább nyolc, legkésőbb 30 napon belül megismételt Közgyűlést kell tartani. A megismételt Közgyűlés csak az eredeti napirendi pontokat tárgyalhatja és a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Napirend:
1. Az Elnökség beszámolója a Szakszövetség 2016-17. évi szezonról, LETÖLTÉS
Pontozásos ágazat beszámoló
Gyorsasági ágazat beszámoló; Gyorsasági ágazat eredmény összefoglaló
Előadó: Elnök

2. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján elkészített 2016. évi mérleg és beszámoló,
LETÖLTÉS: Mérleg, Beszámoló
Előadó: Gazdálkodási igazgató

3. A könyvvizsgálói jelentés a MOKSZ 2016. évi gazdálkodásáról, LETÖLTÉS
Előadó: Könyvvizsgáló

4. A Felügyelő Bizottság írásos jelentése a MOKSZ 2016. évi gazdálkodásáról, LETÖLTÉS
Előadó: FB Elnök

5. Az Elnökség 2017-18. évi sportszakmai és 2017. évi pénzügyi terve,
LETÖLTÉS:
Pontozásos ágazat szakmai terve
Gyorsasági ágazat szakmai terve
MOKSZ 2017-es Pénzügyi terve

Előadó: Elnök

6. Javaslat a MOKSZ Alapszabályának módosítására, LETÖLTÉS
Előadó: Elnök

7. Egyebek

A Közgyűlés napirendi pontjainak megvitatása előtt Életmű díjak és Év sportolói díjak kerülnek átadásra.
Szíves részvételére, egyesülete képviseletére számítok. Meghatalmazottak esetén kérem a szabályszerű, írásbeli meghatalmazást a közgyűlés megkezdéséig átadni.

Meghatalmazási formanyomtatvány és további dokumentumok a MOKSZ honlapjáról letölthetők, illetve a Közgyűlésen papíron is rendelkezésre fognak állni.

Budapest, 2017. április 26.

Tisztelettel: Kósa Lajos, Elnök

SEAT MET NEKA Sportoló Nemzet
MOB ISU HM Sportért Felelős Államtitkárság
X