moksz
Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség

Utánpótlás bemutatkozás

A MOKSZ stratégiájához szervesen illeszkedő SPORT XXI

„A jövőnk a tét”

I. A SPORT XXI PROGRAM CÉLJA ÉS POZITÍV HATÁSAI

A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség kiemelt stratégiai szempontjai között szerepel felfedezni és kiválasztani a korcsolya sport számára a tehetséggyanús gyermekeket, és segíteni őket tehetségük kibontakoztatásában.

A SPORT XXI program kapcsán szövetségünk a következő célokat fogalmazza meg:

 • Az utánpótlás bázisok kiszélesítése (versenyzői létszám növelése), a folyamatos utánpótlás biztosítása. 
 • A szakmailag irányított utánpótlásnevelés a MOKSZ sportágai számára.

Célcsoport: a 4-9 éves korosztály.

A programban elsajátított alapvető mozgásformák pozitív hatásai:

Az aktív játék a megfelelő módja a gyerekek fizikai aktivitásának. A fizikai aktivitásnak örömtelinek kell lennie és a gyerekek mindennapjainak részévé kell válnia. 

A fizikai aktivitás rendkívül fontos a gyerekek egészséges fejlődésének szempontjából:

 • Gyorsítja az olyan agyi funkciók fejlődését, mint a koordináció, a szociális képesség, alapvető motoros képességek vezérlése, érzelmi fejlődés, vezetés és imagináció. 
 • Segíti a gyerekeket a magabiztosságuk, önbizalmuk és a pozitív önérzet és énkép kialakításában. 
 • Segíti az erősebb csontok, izmok kialakulását, növeli a hajlékonyságot, hozzájárul a helyes testtartás és a megfelelő egyensúlyozási képesség kialakulásához, fejleszti a koordinációs, térorientációs és kondicionális képességeket, csökkenti a stresszt és segíti az alvást.
 • Hozzájárul az egészséges testsúly kialakulásához és annak megtartásához. 
 • Segíti a gyerekek mozgásügyességének fejlődését és a mozgás örömének megtapasztalását. 

II. A SPORT XXI PROGRAM RÖVID SZAKMAI ISMERTETÉSE

A SPORT XXI program egyrészt szervezési feladatokat lát el, aminek a célja a tagszervezetek szakmai munkájának az összehangolása a programban megadott irány és szakmai elvek alapján. Másrészt a lentebb részletesen leírt program terjesztése, tanítása, átadása. 

A MOKSZ által megfogalmazott és a Dr. Balyi István nevével fémjelzett Long Therm Athletes Development alapján kidolgozott KORCSOLYASPORT HOSSZÚTÁVÚ FEJLESZTÉSI PROGRAM (KHFP) terminusa alapján az

 „Aktív kezdet” és a
„Korcsolyázás alapjai” által behatárolt időszakra fókuszál.

a) Az Aktív kezdet (0-6 éves kor)

Az aktív kezdetidőszaka alatt megkezdődik a tanulás és az alkalmazkodás, az alapvető mozgások és a mozgásos ügyesség vonatkozásában. A változatos helyzetek és környezet egy összetett, bonyolult napi alapterhelést jelent a gyerekek számára. Hangsúlyos ebben az időszakban a felfedezés és az önbizalom kialakulása, a fizikai műveltség megismerésének megkezdése egy pozitív, támogató környezetben.

„Az aktív kezdet” jelentősége és fontossága

Alapvető mozgásformák megtanulása játékos formában szárazföldön és jégen. 

A fizikai aktivitás rendkívül fontos a gyerekek egészséges fejlődésének szempontjából. A fizikai aktivitás további előnyei:

 • Gyorsítja az olyan agyi funkciók fejlődését, mint a koordináció, a szociális képesség, alapvető motoros képességek vezérlése, érzelmi fejlődés, vezetés és imagináció. 
 • Segíti a gyerekeket a magabiztosságuk, önbizalmuk a pozitív önérzet és énkép kialakításában. 
 • Segíti az erősebb csontok, izmok kialakulását, növeli a hajlékonyságot, hozzájárul a helyes testtartás és a megfelelő egyensúlyozási képesség kialakulásához, fejleszti a kondicionális képességeket, csökkenti a stresszt és segíti az alvást.
 • Hozzájárul az egészséges testsúly kialakulásához és annak megtartásához. 
 • Segíti a gyerekek mozgásügyességének fejlődését és a mozgás örömének megtapasztalását. 
 • A fizikai aktivitásnak örömtelinek kell lennie és a gyerekek mindennapjainak részévé kell válnia. Az aktív játék a megfelelő módja a gyerekek fizikai aktivitásának. A fogyatékossággal élő gyerekek egészséges fejlődését nagymértékben segíti, ha részt vesznek a fizikai aktivitásokban és az aktív játékban. Ennek érdekében a közösségeknek meg kell találniuk a megfelelő környezet kialakításának és a fizikai aktivitáshoz szükséges eszközök biztosításának módját. 
 • A gyerekekkel meg kell szerettetni a korcsolyázást.
 • A gyerekek minél többféle játékos gyakorlaton keresztül ismerkedjenek meg a jéggel.

b) A Korcsolyázás alapjai (4-9 éves kor a korcsolyasportokban)

Legfőbb feladata a fizikai műveltség minél élvezetesebb megalapozása szabályozott és biztonságos környezetben. Minél többféle sportágat próbáljanak ki, és gyakoroljanak a gyerekek a hét minden napján, kiemelten a korcsolyázást.

A Korcsolyázás alapjai jelentősége és fontossága

 • Alapvető mozgáskészségek tanulása és a mozgásügyesség kialakítása.
 • A képességek fejlesztésének A Korcsolyázás Alapjaiidőszakában jól szervezettnek, pozitívnak és sok örömet okozónak kell lennie. 
 • Nincs értelme még periodizálni, de fejlesztési folyamatnak strukturáltsága és ellenőrzése alapvető fontosságú.
 • Minél sokoldalúbb és ingergazdagabb környezetet teremtsünk a gyerekeknek a fizikai aktivitáshoz, ezáltal hatékonyabb lesz a képességfejlesztés.  
 • Ha a gyerekek egy későbbi időpontban a versenycentrikus felkészülést abbahagyják, A Korcsolyázás Alapjaiidőszakában elsajátított és fejlesztett képességek előnyösek lesznek a rekreációs fizikai aktivitások esetében, illetve az életminőségük javításánál vagy éppen az egészségük érdekében történő mozgásos tevékenységeknél. 
 • Minél több játékos gyakorlattal tanuljanak meg a gyerekek biztos egyensúlyi helyzetben korcsolyázni előre, hátra. Könnyedén és gyorsan tudjanak irányváltásokat, elindulásokat, megállásokat, valamint kisebb felugrásokat végrehajtani. Minél hosszabban tudjanak előre és hátra, kétlábon és egylábon, akár irányváltásokkal is csúszni. A jégen történő mozgás teljesen természetes és felszabadult legyen.

A program irányítását a MOKSZ Gyorskorcsolya – és Műkorcsolya Ágazatok Sportigazgatói felügyelik.

SEAT MET NEKA Sportoló Nemzet
MOB ISU HM Sportért Felelős Államtitkárság
X