moksz
Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség
Vissza 2022. november 10.

A MOKSZ elnökségi ülésén hozott döntések

A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség közleménye.

A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetséghez (MOKSZ) az alábbi, Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor kézjegyével ellátott, 2022. október 30-án kelt nyilatkozat érkezett:

„Az eddigi egyeztetéseknek megfelelően szeretném írásban is megerősíteni, hogy a következő időszakra előkészített sportolói szerződésemet nem kívánom aláírni. Ezzel együtt szeretném kérni a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség írásbeli jóváhagyását a közös megegyezéssel történő országváltáshoz, valamint a korábbi szerződéses jogviszonyunkból eredő esetleges további fizetési vagy egyéb kötelezettségeim alóli mentesüléshez. Egyúttal kérem, hogy szíveskedjenek tájékoztatni az ezzel kapcsolatos esetleges további adminisztratív teendőkről.”

A MOKSZ elnöksége 2022. november 10-én megtartott elnökségi ülésén a fentiekben hivatkozott nyilatkozat kapcsán az alábbi döntéseket hozta:

2022/23. évi 14. sz. elnökségi határozat:

Az Elnökség úgy határozott, hogy Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor 2022. 10. 30. napján kelt nyilatkozata alapján sajnálattal tudomásul veszi, hogy Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor nem kívánja aláírni a MOKSZ-szal a 2022-2026 közötti Olimpiai ciklusra vonatkozó sportolói szerződést. Az Elnökség felhívja a figyelmet arra, hogy sportolói szerződés hiányában nem tudja őket magyar színekben versenyeztetni.

2022/23. évi 15. sz. elnökségi határozat:

A MOKSZ Elnöksége a Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor által előterjesztett országváltási kérelemhez hozzájárul, amennyiben a 2019. március 1-én kelt, a MOKSZ és a Liu testvérek által aláírt sportolói szerződésekben  (III. 11. 27. pont) foglalt kötelezettségnek a versenyzők vagy a képviseletükben eljárók maradéktalanul eleget tesznek.

2022/23. évi 16. sz. elnökségi határozat:

A MOKSZ Elnöksége felkéri a MOKSZ gazdálkodási igazgatóját, hogy a Felügyelő Bizottság bevonásával a Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor, valamint a MOKSZ között 2019. március 01-én kelt sportolói szerződések III. 11.27. pontjában foglalt kötelezettség alapján a visszafizetendő összeget pontosan határozza meg és azt külső, független könyvvizsgálóval auditáltassa mindkét érintett versenyzőt illetően.

2022/23. évi 17. sz. elnökségi határozat:

A MOKSZ Elnöksége az Áht. 97. § (1) bekezdésére tekintettel a Pénzügyminisztériumhoz fordul és írásbeli állásfoglalást kér a Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang, valamint a MOKSZ által 2019. március 1-én aláírt sportolói szerződések III. 11.27. pontjában foglalt visszafizetési kötelezettségükkel kapcsolatos eljárásra.

A MOKSZ a sportolókat – Liu Shaoangot és Liu Shaolin Sándort – a fentiekről tájékoztatta, és a döntéseknek megfelelő, szükséges lépéseket megteszi.

SEAT MET NEKA Sportoló Nemzet
MOB ISU HM Sportért Felelős Államtitkárság
X