moksz
Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség
Vissza 2023. október 16.

MOKSZ közlemény

A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség közleménye:

A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség tudomásul veszi, hogy az Elsőfokú Etikai és Fegyelmi Bizottsága (EFB) eljárt a Gór-Sebestyén Júlia személyével, valamint az általa vezetett Sebestyén Korcsolya Sport Egyesületben történtekkel kapcsolatos bejelentésekben. Az EFB fegyelmi eljárást megszüntető határozatot hozott.

Az EFB a határozat indoklásában két körülményt emelt ki:

1)      „A bejelentésekben megjelölt és a szakvéleményben részletezett időpontok tehát kizárják az esetek EFB általi kivizsgálásának lehetőségét a vélt fegyelmi vétségek elévülésére figyelemmel.”

2)      „A fegyelmi eljárás elrendelését megelőzően, valamint a fegyelmi eljárás során is az EFB több alkalommal írásban felhívta a bejelentőket a fegyelmi eljárás során vizsgálandó tényállításaik pontosítására, valamint az ezek alátámasztásául szolgáló bizonyítékok előterjesztésére az EFB rendelkezésére bocsátására. A megkeresések minden alkalommal eredménytelennek bizonyultak…”

A MOKSZ bárminemű gyermekbántalmazást elítél és elutasít. Szigorúan és következetesen jár el ezekben az ügyekben és mindent megtesz annak érdekében, hogy a hozzá érkezett bejelentésekben megfogalmazott tényállásokat, körülményeket pontosan felderítse. Ezért a MOKSZ a hozzá beérkezett írásos bejelentések alapján – az EFB javaslatával megegyezően – a gyermekvédelmi hatósághoz és a rendőrséghez fordul a Gór-Sebestyén Júlia személyét, illetve az SKSE működését érintő panaszok kivizsgálása miatt.

 Az Elsőfokú Etikai és Fegyelmi Bizottság eljárásával kapcsolatos dokumentációt a MOKSZ természetesen átadja a hatóságoknak. 

Függetlenül a fent említett ügy eredményétől a MOKSZ mind szabályzataiban, mind működésében megteszi azokat a szükséges intézkedéseket, melyek a legkorszerűbb gyermekvédelmi elvek maradéktalan érvényesülését segítik. Ez mind a gyermekek, mind a szülők, mind az edzők érdeke.

A MOKSZ a gyermekvédelmi programjának keretében a jövőben jelzőrendszert kíván bevezetni, ezért átdolgozza az érintett szabályzatait, külön etikai kódexet alkotva a sportolók, az edzők és a szülők részére. Emellett az edzőknek a korszerű edzésmódszerekről – különös figyelemmel a pozitív ösztönző eszközökre – továbbképzést szervez. A MOKSZ a holland és a francia korcsolyázó szövetséggel közösen résztvevője egy ERASMUS+ gyermekvédelmi projektnek, melynek keretében – egyebek mellett – szeptemberben nemzetközi gyermekvédelmi konferenciát szervezett.

Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség

SEAT MET NEKA Sportoló Nemzet
MOB ISU HM Sportért Felelős Államtitkárság
X