moksz
Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség
Vissza 2023. október 19.

MOKSZ állásfoglalás

A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség hivatalos állásfoglalása Gór-Sebestyén Júlia ellen indított fegyelmi eljárás és annak megszüntetésével kapcsolatban:

A MOKSZ Etikai és Fegyelmi Bizottsága első fokon megszüntette a fegyelmi eljárást, tekintettel arra, hogy a fegyelmi eljárás megindítására irányuló kérelmekben és az eljárás során foganatosított, gyermekvédelmi szakértő által lefolytatott meghallgatások során bejelentett cselekmények a MOKSZ Etikai és Fegyelmi Szabályzata szerint elévültek.

A MOKSZ eleget téve a gyermekvédelmi törvényben és végrehajtási rendeleteiben előírt bejelentési kötelezettségének az első fokú fegyelmi eljárás lezárását követően azonnal bejelentést tett a gyermekvédelmi ügyekben kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel rendelkező gyermekvédelmi hatóságnál és a rendőrségnél az ügy teljes körű kivizsgálása céljából – a fegyelmi eljárás megindítására irányuló kérelmekben és a fegyelmi eljárásban lezajlott tanú meghallgatásokat összefoglaló szakértői véleményben foglaltak alapján. A MOKSZ ezen bejelentéseihez csatolta mindkét hatóságnak az ügy teljes iratanyagát.

A fegyelmi eljárásban keletkezett iratok megismerésére a hatályos fegyelmi szabályzat alapján egyedül az eljárás alá vont személynek lenne joga erre irányuló igény esetén.

Etikai és Fegyelmi Szabályzat 13.§ (3): „…. az eljárás alá vont megtekintheti az ügy iratait….”

Az ügyben érintettek személyiségi jogainak – különösen a kiskorúak személyes adatainak és személyiségi jogainak – védelme érdekében a szakvéleményt nem áll módunkban megküldeni, annak megismerésére kizárólag a Bizottság tagjai, valamint az eljáró hatóságok jogosultak.

A hivatkozott szakvélemény a Bizottság döntésének megalapozását szolgálja, és jogorvoslati jog gyakorlása esetén a Fellebbviteli Etikai és Fegyelmi Bizottság döntésének alapját is képezheti, továbbá a szakvélemény harmadik személyek általi megismerése a Bizottság(ok) feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen a Bizottság(ok) álláspontjának a döntés előkészítése során történő szabad kifejtését veszélyeztetné.

Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség

SEAT MET NEKA Sportoló Nemzet
MOB ISU HM Sportért Felelős Államtitkárság
X