moksz
Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség
Vissza 2017. november 29.

Jelöljétek Ti is Mester M díjra edzőiteket


Kedves Sportolók!

Az Új Európa Alapítvány idén is meghirdeti a MESTER M díjat! A korábban (2007-2014) között MOL Tehetséggondozásért Díj néven átadott pályázatra 2017. december 31-ig lehet jelölni a Mestereket! Az alábbi oldalon:
http://www.ujeuropaalapitvany.hu/cikk/mester-m

“A fiatal tehetségek, későbbi sikeres sportolók, művészek, szakemberek elindítása olyan áldozatkész tanárokon, edzőkön, szakembereken múlik, akik meglátják bennük a lehetőséget és bátorítják első lépéseiket. Díjunkkal az ő munkájukat szeretnénk elismerni.”

Kik lehetnek jelöltek?
Tanárok, nevelők, edzők, pedagógusok

– akik 10-18 év közötti fiatalokat oktatnak, nevelnek, segítenek, képeznek, kísérnek, vagy diákcsoportok, csapatok fejlődését segítik, szakköröket vezetnek, diákjaik iskolán kívüli tevékenységét, szakmai pályafutásukban történő elindulását önzetlenül és eredményesen segítik;

– akik figyelnek azokra a gyerekekre, akiknek egyébként családi hátterük vagy anyagi lehetőségeik miatt nem, vagy csak kevés lehetőségük lenne arra, hogy kiemelkedjenek, fejlődjenek, továbblépjenek;

– akik olyan fórumokat hívtak életre (versenyek, találkozók, alapítványok, egyesületek, önképzőkörök stb.), amelyek elősegítették a gyerekek és fiatalok továbblépését, tehetségük kibontakoztatását;

– akik több évtizedes pályafutásuk során bizonyították, hogy szakmai és emberi kvalitásaik miatt egyaránt érdemesek az elismerésre, akik a nevelők, tanárok, sportági edzők közösségének a megbecsülését, elismerését is bírják.

SEAT MET NEKA Sportoló Nemzet
MOB ISU HM Sportért Felelős Államtitkárság
X