moksz
Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség
Vissza 2019. december 18.

Nincs tanítvány mester nélkül

December 31-ig lehet pályázni a MOL Alapítvány MESTER-M díjára, amellyel azoknak a tanároknak, edzőknek a munkáját ismerik el, akik ösztönzik a tehetséges gyerekeket a sport, a művészet és a tudomány területén, emellett szakmailag és emberileg is tanítványaik példaképei.

Kik lehetnek jelöltek?

Tanárok, edzők, nevelők, akik:

  • 10 és 18 év közötti fiatalokat oktatnak, nevelnek, segítenek, képeznek, kísérnek, szakköröket vezetnek, vagy diákcsoportok, csapatok fejlődését, iskolán kívüli tevékenységét, szakmai pályafutásuk beindítását önzetlenül és eredményesen segítik;
  • figyelnek azokra a gyerekekre, akiknek egyébként családi hátterük vagy anyagi lehetőségeik miatt nincs, vagy csak kevés lehetőségük van arra, hogy kiemelkedjenek, fejlődjenek, továbblépjenek;
  • olyan fórumokat hívtak életre (versenyek, találkozók, alapítványok, egyesületek, önképzőkörök stb.), amelyek elősegítették a gyerekek és fiatalok továbblépését, tehetségük kibontakoztatását;
  • több évtizedes pályafutásuk során bizonyították, hogy szakmai és emberi kvalitásaik miatt egyaránt érdemesek az elismerésre, a nevelők, tanárok, sportági edzők közösségének megbecsülését, elismerését is kivívták.

A MOL Alapítvány kuratóriumának célja, hogy a több évtizede tevékenykedő, jó eredményeket elérő pedagógusok mellett 2019-ben legalább egy fiatal, max. 10-15 éve a pályán lévő tanár, edző munkáját is elismerje.

A legérdemesebb jelöltek közül a kuratórium évente egyszer 10 személyt választ ki a sport, a művészet, a bölcsészet, valamint a tudomány területeiről, és a MESTER-M díjban részesíti. A díj anyagi és erkölcsi elismerés, értéke 1 000 000 forint személyenként. 

A jelöléseket 2019. december 31-ig lehet benyújtani, kizárólag online módon, a következő linken: https://opa.molalapitvany.hu/ugyfelkapu/mesterm. A díjazottakról várhatóan 2020. február elején dönt a kuratórium.

Forrás: MOL Alapítvány

SEAT MET NEKA Sportoló Nemzet
MOB ISU HM Sportért Felelős Államtitkárság
X